Tumblelog by Soup.io
 • miligore993
 • brilliantdisguise
 • sunset-driver
 • drumkarol
 • soundofsilence
 • dDiana
 • praesens
 • cleo1616
 • orsonisback
 • mayrose
 • borsuczysz
 • dreamON
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

November 12 2017

7410 6844
Reposted fromtrueloveortruepain trueloveortruepain viadobby dobby
Nie chciałam, aby zostawiał mnie w spokoju. Chciałam, aby ktoś zadawał mi pytania. Potrzebowałam tego. 
— Tarryn Fisher, Mud Vein
Reposted frommefir mefir viadobby dobby
Najprostsze wyjście - pomyślał mistrz - oszaleć. Przestać kontrolować sytuację. Położyć się na fali. Dać się ponieść. 
— Marcin Świetlicki, Jedenaście
Chciałbym Cię mieć na codzień.
— R.
Reposted fromIzzy721 Izzy721 viadobby dobby
Jak się człowiek raz zawiedzie, to żyje pod presją.
— (via thekrolewnabezkorony)
Reposted fromdivi divi viadobby dobby
9427 a704
Reposted frompragne-ataraksji pragne-ataraksji viadobby dobby
4236 50aa 500
I po co to sprzątanie
Reposted fromjankoza jankoza viadobby dobby
3367 c08f 500
Reposted fromSzczurek Szczurek viadobby dobby
6485 5639 500
Reposted from4777727772 4777727772 vianicolabricot nicolabricot
4669 f657
Reposted fromkarahippie karahippie viairmelin irmelin

November 11 2017

W związkach chodzi o dużo więcej niż tylko o miłość.

— Coollen Hoover
2332 9c20 500
Reposted fromcarlandlouise carlandlouise viamontak montak
0021 2576
Reposted from3ch0 3ch0 viadobry dobry
8686 7df3 500
Reposted fromhagis hagis viaritterohnepferd ritterohnepferd
6246 cf12
Reposted frommglistyporanek mglistyporanek viagreywolf greywolf
6235 f122
Reposted frommglistyporanek mglistyporanek viagreywolf greywolf
3417 c152 500
Reposted fromInsomniaNervosa InsomniaNervosa viaMrrruk Mrrruk
5824 8b0a
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viafugitka fugitka
4297 ab75
Reposted fromkarahippie karahippie viamontak montak
9572 a537 500
Reposted fromautumn-feeling autumn-feeling viamontak montak
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl