Tumblelog by Soup.io
 • miligore993
 • brilliantdisguise
 • sunset-driver
 • drumkarol
 • soundofsilence
 • dDiana
 • praesens
 • cleo1616
 • orsonisback
 • mayrose
 • borsuczysz
 • dreamON
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

July 26 2017

5396 a1ff
Reposted fromtotal1ty total1ty viaPolinda Polinda

July 24 2017

Reposted fromhogwarts hogwarts viajenny-rose jenny-rose
8862 b827 500
Reposted frommakswilczur makswilczur viamaliwa maliwa
4596 4caf 500
Reposted fromkyte kyte viamaliwa maliwa
8227 9a3f 500
Katowice, Silesia. #tymczasem
Reposted fromavooid avooid viamaliwa maliwa

July 23 2017

Chcę tej sierpniowej beztroski i Ciebie przy boku
— dajcie szybciej wakacje
2639 8b12 500
Reposted fromundertow undertow viamykingdom mykingdom
6159 501e
hellowww!
Reposted fromcats cats viasoupeter soupeter
7575 731b 500
Reposted frombeer beer viaune-raconteuse une-raconteuse
7009 7a8c
Reposted fromthesmajl thesmajl viaLirael Lirael
i nigdy tak mocno nie tęskniłam
Reposted fromspes spes
Reposted fromlokrund2015 lokrund2015 viafalkowska falkowska
6141 d409 500
bliss
Reposted fromcats cats viakruemelmonster kruemelmonster

July 18 2017

Robimy ludziom krzywdy, oni w odpowiedzi robią je nam, a my w odpowiedzi wyrządzamy je jeszcze komuś innemu.
— Jakub Żulczyk – Wzgórze psów
Reposted fromnezavisan nezavisan viaromantycznosc romantycznosc
5434 4515
Reposted fromsteak steak viaromantycznosc romantycznosc
1667 1915
Reposted frombjureczko bjureczko viaromantycznosc romantycznosc
3223 8526

July 15 2017

Wszystkim wydaje się, że długie związki rozpadają się spektakularnie. Musi wydarzyć się coś złego. Zdrada, kłamstwo, coś nieoczekiwanego. Tymczasem ludzie rozstają się zwyczajnie. Najpierw przestają trzymać się za ręce. Później giną spontaniczne pocałunki. Na końcu przestają ze sobą rozmawiać. I wtedy jest koniec, nie ma już czego zbierać. Tak zwyczajnie, po prostu.
— doubleespresso

July 10 2017

4043 1376
Reposted fromoblivious oblivious viawarkocz warkocz

July 07 2017

0864 aae1
Reposted fromscorpix scorpix viawarkocz warkocz
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl