Tumblelog by Soup.io
 • miligore993
 • brilliantdisguise
 • sunset-driver
 • drumkarol
 • soundofsilence
 • dDiana
 • praesens
 • cleo1616
 • orsonisback
 • mayrose
 • borsuczysz
 • dreamON
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

September 08 2017

sztambuch:

//01.09.2017

mnie
też to boli

skąd pomysł
że żyje mi się dobrze
bez ciebie?

ja
tutaj skomlę
kiedy słyszę gdzieś
naszą piosenkę

przysięgam

ja
tutaj umieram
kiedy myślę o tym

jak
nie chcesz mnie
już znać

m.m

Reposted fromzdjeciahuja zdjeciahuja viaalexnouveau alexnouveau
9233 22b3 500
Reposted fromniewychowana niewychowana vialanni lanni
1349 8fec 500
Reposted fromsz4kal sz4kal vialanni lanni
9154 47d4
Reposted fromAlekwas Alekwas vianoisetales noisetales
1376 00c1
Reposted fromAmericanlover Americanlover viamunk munk
9988 aee7 500
Reposted fromczarnycukier czarnycukier
9983 1ec6 500
Reposted fromczarnycukier czarnycukier
9981 cc58
Reposted fromczarnycukier czarnycukier
masz moje serce.
Reposted fromwbrewzasadom wbrewzasadom
6433 3c6b
Reposted fromsummerkiss summerkiss viagosienia gosienia
2747 c163
Reposted fromdivi divi viaMaryiczary Maryiczary
6196 963d
Reposted fromgdziejestola gdziejestola viaalexnouveau alexnouveau
3002 855c
Reposted fromkrzysk krzysk
Czuję taki niepokój.
Reposted fromMaryiczary Maryiczary
0622 0760 500
... :))
Reposted fromMaryiczary Maryiczary
4702 6345 500

dotsrt:

On the Beach, 1959

Reposted fromLittleJack LittleJack viaMaryiczary Maryiczary
Ja w życiu nienawidzę jednej rzeczy. Nienawidzę zasypiać bez słowa “przepraszam”. Z mojej strony. Nienawidzę tak zwanych cichych dni. Nie pamiętam, czy u nas kiedykolwiek taki dzień się zdarzył. Jeżeli zawalę, to ja nie mogę tak po prostu zasnąć, nie wyobrażam sobie takiej sytuacji, że leżymy razem i śpimy koło siebie bez słowa “przepraszam.
— Adam Woronowicz, fragment książki “Laboratorium Miłości. Tom 2: Po ślubie”
Reposted fromaggape aggape viaMaryiczary Maryiczary
Reposted fromgruetze gruetze viaatka atka
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl