Tumblelog by Soup.io
 • miligore993
 • brilliantdisguise
 • sunset-driver
 • drumkarol
 • soundofsilence
 • dDiana
 • praesens
 • cleo1616
 • orsonisback
 • mayrose
 • borsuczysz
 • dreamON
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

November 15 2017

1230 0963
Reposted fromPrzygnebiona Przygnebiona vianoticeable noticeable

November 12 2017

1479 8205 500

emmacharlottewatson:

‘Stranger Things’ Cast + PHOTOSHOOTS

Ludzie z tatuażami reprezentują pewien specyficzny rodzaj piękna. Świadome piękno nieodwracalności.
— derida
Reposted fromderida derida viagosienia gosienia
Niedobrze jest, jeśli przywiązujesz do czegoś zbyt wielką wagę… - Tego właśnie się nauczyłem. Jeśli coś staje się dla ciebie zbyt ważne, wtedy nic z tego nie wyjdzie.
— Tony Parsons
Reposted fromzwyklajakzawsze zwyklajakzawsze viadobby dobby
niech czas stanie na minutę gdy jest ok
— bisz
Reposted fromaviee aviee vianiewdzieczna niewdzieczna
1435 b455 500
Reposted fromamatore amatore viadobby dobby
Rupi Kaur - "Mleko i miód"
Reposted fromgdziejestola gdziejestola viadobby dobby
Najtrudniejszą rzeczą w życiu jest nieodzywanie się do kogoś, z kim rozmawiałeś każdego dnia
— (via cytaty-tmblr)
Reposted fromdancingwithaghost dancingwithaghost viadobby dobby
4282 ea1d 500
Reposted fromrol rol viadobby dobby
Reposted fromgdziejestola gdziejestola viadobby dobby
If you get tired, learn to rest, not to quit.
— Banksy
Reposted fromumorusana umorusana viadobby dobby
Może każdy powinien czasem rozejrzeć się, sprawdzić, czy jest szczęśliwy, czy jego życie zmierza we właściwym kierunku. Zastanowić się nad tym, co jest dla niego ważne i co sprawia mu przyjemność. Bo życie to coś więcej niż praca, nauka czy obowiązki. To wszystkie te momenty, kiedy godziny lecą za szybko i wszystkie złe myśli znikają z głowy. To chwile, kiedy robi się to, co się kocha.
Cztery Wieki Później
Reposted fromczterywiekipozniej czterywiekipozniej viadobby dobby
1061 1ccd
Reposted fromjohnkeats johnkeats viadobby dobby
4682 152e

introvertunites:

If you’re an introvert, follow us @introvertunites

Reposted fromdivi divi vianoisetales noisetales
7355 26d3
Reposted fromSaturnine Saturnine viairmelin irmelin

Twój uśmiech, wplątany w moje myśli.

Reposted frommefir mefir viairmelin irmelin
Prawdziwej miłości nie zaszkodzi nawet małżeństwo.
— Maria Czubaszek
Reposted fromNoemiJustine NoemiJustine viadobby dobby
Nie mów mi, że niebo jest granicą, skoro są ślady stóp na księżycu.
Reposted fromgdziejestola gdziejestola viadobby dobby
Chciałabym być dobra. Nie być dla nikogo zgryzotą. Marzę, żeby moja obecność wpływała kojąco na wszystko i wszystkich. Jest we mnie wiele gniewu, chciałabym się go pozbyć.
— Nosowska
Reposted frombeinthe beinthe viaPatij Patij
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl